Štěpán Pešout

Jsem student Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. Na této stránce zveřejňuji některé mé školní i mimoškolní projekty.

JavaScriptové projekty

KudyJdu

Po zadání informací o vytyčené trase se vygeneruje QR kód. Ten se umístí do terénu společně se značením trasy (naučná stezka, turistická trasa), nejlépe i s informací o cílovém bodu a jeho vzdálenosti. Po naskenování kódu algoritmus zpracuje data v kódu obsažená. Výstupem je pak výškopis a předem zadané informace.

Countiny.js

Nenáročný skript pro počítání příkladů několika typů matematických situací. Použití této knihovny zjednodušší výpočty prováděné v JavaScriptu.

The Dwarferizer

Bezztrátový kompresní algoritmus; vstupní data jsou interpretována více způsoby a pak dochází k hledání identických částí. Jde patrně o můj nějvětší projekt, je však nedokončený.

Fractal.js

Generátor náhodného obrazce v JavaScriptu.

a několik dalších...

Webové stránky / šablony (frontend)

Jedná se o projekty vytvořené během let 2014-2016.

0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1